AI CÓ THỂ TRỞ THÀNH CTV, ĐẠI LÝ CỦA ĐỒNG PHỤC CAVA?

Tất cả mọi người yêu thích kinh doanh và có hứng thú với ngành đồng phục đều có thể trở thành Cộng tác viên hoặc đại lý của CAVA.vn trên toàn quốc

Khách hàng của CAVA có từ 2 đơn hàng trở lên hãy đăng ký trở thành cộng tác viên của CAVA để nhận được chiết khấu tốt nhất.

TẠI SAO CHỌN LÀM ĐẠI LÝ, CỘNG TÁC VIÊN TẠI CAVA.VN?


Mức chiết khấu,

thu nhập hấp dẫn

Sản phẩm phong phú

Chất lượng tốt

Dịch vụ chăm sóc

hỗ trợ khách hàng tốt

Môi trường trẻ trung

năng động, nhiệt huyết

CỘNG TÁC VIÊN TIÊU BIỂU


CTV: TRỌNG DANH

Khu vực: Đà Nẵng


Số đơn hàng

 hoàn thành:

CTV: LÊ DUYÊN

Khu vực: Hà Giang


Số đơn hàng

hoàn thành:

CTV: BÙI TÂM

Khu vực: Ninh Bình


Số đơn hàng

hoàn thành:

CTV: MỸ LINH

Khu vực: Hải Phòng


Số đơn hàng

hoàn thành:

CỘNG TÁC VIÊN TIÊU BIỂU


CTV: TRỌNG DANH

Khu vực: Đà Nẵng

Đơn hàng hoàn thành : 93

CTV: LÊ DUYÊN

Khu vực: Hà Giang

Đơn hàng hoàn thành : 68

CTV: BÙI TÂM

Khu vực: Ninh Bình

Đơn hàng hoàn thành : 55

CTV: MỸ LINH

Khu vực: Hải Phòng

Đơn hàng hoàn thành : 49